S.C. Inner Journey S.R.L va garanteaza confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă prin diferite informatii, adunate, cum ar fi numele si prenumele, date privind locatia, adresa de protocol online, sau elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, care pot duce la identificarea unei anumite persoane, in mod direct sau indirect.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, website, social media.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul innerjourney.ro va dati consimtamantul in mod expres ca datele dvs cu caracter personal (nume, adresa, numar de telefon, adresa de posta electronica, IP) sa intre in baza de date a societatii S.C. Inner Journey S.R.L si sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre aceasta. Toti cei care au furnizat aceste date in acceptiunea Legii nr. 679/2016 au calitatea de persoana vizata. Scopul colectarii datelor dvs de catre S.C. Inner Journey S.R.L este informarea clientului privind situatia contului sau a comenzilor, transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing de pe site-urile administrate de S.C. Inner Journey S.R.L efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii din partea S.C. Inner Journey S.R.L.

S.C. Inner Journey S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, S.C. Inner Journey S.R.L va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societatii. S.C. Inner Journey S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul de inscriere.

Tertii care au acces la datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra sunt: procesatorii de plati, companiile de livrare, serviciile de e-mail marketing.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, beneficiati de urmatoarele drepturi: Dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art. 15), dreptul de rectificare (art.16), dreptul la stergerea datelor – „dreptul de a fi uitat” (art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18), dreptul la opozitie (art.21), dreptul  de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art.22). Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa pe email la contact@innerjourney.ro. In cazul in care in decurs de 5 zile nu primiti raspuns, sunati la numarul 0756 978 982.

A. INFORMATII GENERALE COLECTATE 

Innerjourney.ro va colecta informatii sau date care permit identificarea persoanelor fizice si juridice (nume, adresa, numar de telefon, adresa de posta electronica, date de identificare fiscale). Acestea sunt necesare pentru a avea posibilitatea de a incasa de catre procesatorii de plati valoarea comenziilor si de a face rezervarile pentru serviciile dorite. Tertii care au acces la aceste date sunt: procesatorii de plati si serviciile de e-mail marketing. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie scoase din baza de date, ne puteti indica oricand acest lucru prin email la contact@innerjourney.ro sau la numarul de telefon: 0756 978 982

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 • informațiile pe care le introduceți atunci când creați un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., pozele de profil, sexul, data nașterii, starea civilă, interese și hobby-uri, detalii academice și detalii despre ocupație;
 • informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
 • informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 • informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 • informații referitoare la serviciile utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor;
 • informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică. 

B. UTILIZAREA INFORMATIILOR DVS. PERSONALE

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 • administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 • personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
 • autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 • furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 • trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;
 • trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 • trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 • trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 • abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și
 • alte utilizări.

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dvs. pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți. 

C. DIVULGAREA INFORMATIILOR PERSONALE

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);
 • oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

D. TRANSFERURI INTERNATIOANLE DE DATE

 • Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările care ne furnizeaza serviciile aplicatiilor utilizate pe website-ul nostru (MailChimp, Tidio), pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.
 • Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.
 • Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (D).

E. Păstrarea informațiilor personale

 1. Această Secțiune E stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.
 2. Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
 3. Fără a aduce atingere articolului E.2., de obicei ștergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la data/ora stabilite mai jos:
 • informațiile de tip personal vor fi șterse {INTRODUCEȚI DATA/ORA}; și
 • {INTRODUCEȚI MAI MULTE DATE/ORE}.
 1. În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune E, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

F. SECURITATEA INFORMATIILOR DVS. PERSONALE 

 • Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
 • Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
 • Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.
 • Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
 • Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

G. MODIFICARI 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

H. DREPTURILE DVS.

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dvs., in mod gratuit; pentru furnizarea acestor informații va fi necesar sa ne furnizati dovezi cu privire la identitatea dvs. (în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie legalizată la notar a cartii dvs de identitate sau a pașaportului dvs, plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilități care conține adresa dvs. curentă).

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing.

I. SITE-URI TERȚE

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu de facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

J. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

K. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

 1. Politica de utilizare cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si pagina web operate de S.C. Inner Journey S.R.L.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat in computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge, Safari) si este complet pasiv (NU contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului sau alte informatii confidentiale).

 1. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile innerjourney.ro pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex. preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele si preferintele, pentru a monitoriza parcursuri pe site si pentru a personaliza paginile in functie de vizitator. In structura fiecarui browser Internet exista optiunea de a sterge "cookies" de pe hard-drive, de a bloca primirea de "cookies" sau de a primi un mesaj in momentul in care un "cookie" este stocat in calculatorul dumneavoastra. In momentul in care dumneavoastra va dati acceptul pentru stocarea cookie-urilor, innerjourney.ro va folosi aceste cookie-uri pentru a va asigura o navigare mai placuta pe site-ul nostru, pentru a va memora cosul de cumparaturi, datele personale introduse, parolele si IP-ul ca date de trafic.

 1. Ce cookie-uri se folosesc?

Se folosesc doua tipuri de cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

 1. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

 1. Contin cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 1. Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

 1. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor, limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de statistici cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc).

Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.

 • Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

 

S.C. Inner Journey S.R.L., cu sediul in Prejmer, str. Brasovului, nr. 51, Jud Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J8/2562/2018, Cod unic de identificare 40101187.